psycholog biała

Terapia Logopedyczna


logopeda biała
Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapię logopedyczną poprzedza diagnoza - ocena stanu mowy.

Zakres świadczonych usług logopedycznych obejmuje:
 • terapię wad wymowy
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy
 • terapię jąkania i innych problemów z płynnością mowy
 • terapię trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksji)
 • terapię afazji u osób po udarach, wylewach lub wypadkach komunikacyjnych
 • zajęcia z emisji głosu
 • pracę nad dykcją
Terapia logopedyczna służy:
 • uczeniu mowy, czyli mówienia i rozumienia w przypadku jej braku
 • usuwaniu zaburzeń mowy i głosu
 • korygowaniu trudności w czytaniu i pisaniu
 • likwidacji wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej
 • minimalizowaniu psychicznych skutków takich zaburzeń
 • dbaniu o prawidłowy i jak najlepszy rozwój języka pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
Zajęcia z emisji głosu i dykcji mają na celu:
 • doskonalenie walorów ekspresywno - estetycznych brzmieniowej warstwy tekstu
 • pracę nad skutecznością i sugestywnością wypowiedzi
 • poprawienie sprawności artykulacyjnej

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

NATUROTERAPIA

NIEPŁODNOŚĆ

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE

SZKOLENIA I WARSZTATY

MEDIACJE

START | O NAS | NASI SPECJALIŚCI | POMOC ONLINE | O NAS W MEDIACH | CENNIK | POLITYKA ŚRODOWISKOWA | KONTAKT

Współpraca z :

Dane kontaktowe: ul. Chłodna 8 , Biała, email: biuro@centrumpsychoterapii.com.pl, tel: +48 77 3415904, tel.kom.: 520 611 902

'"Lepiej".PL' - Psycholog Biała