psycholog biała

Nasi specjaliści


psycholodzy biała

Nasi specjaliści


Monika Opalska

Pedagog specjalny - oligofrenopedagog. Absolwentka Nauczycieego Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończonych szereg kursów doskonalących i warsztatów, przydatnych w diagnozie i terapii pedagogicznej zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Od wielu lat zawodowo i osobiście związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Białymstoku. Posiada pięcioletni staż pracy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci w Ośrodku "Dać Szansę" przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białegostoku.

Prywatnie matka nieżyjącego już niepełnosprawnego syna Dawida i czwórki dorosłych dzieci.

Oferuję swą pomoc terapeutyczną dzieciom, gdy:

 • występują dysharmonię w rozwoju psychofizycznym we wczesnym okresie przedszkolnym.
 • rozwój jest opóźniony.
 • mają problemy z przyswajaniem wiadomości i umiejętności szkolnych.
 • bywają nadmiernie pobudliwe, lękowe bądź zahamowane.
 • mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami

oraz rodzicom, jeżeli:

 • zauważają niepokojące ich nieprawidłowości w rozwoju dziecka.
 • sądzą, iż dziecko wymaga wspierania w nauce lub funkcjonowaniu w środowisku.
 • mają kłopoty ze zrozumieniem zachowania własnego dziecka.
 • chcieliby doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Chętnie podzieli się wiedzą i doświadczeniem na miarę swoich możliwości i kompetencji z każdym kto pomocy potrzebuje.

Lena Wojciechowska

Zadowolona z siebie kobieta, mężatka, absolwentka pedagogiki kulturoznawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB i (przyszła) absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego przy Instytucie Filologii Poej UwB.

Doświadczenie zawodowe/terapeutyczne (organizacja, prowadzenie i osobiste uczestnictwo):

 • w zakresie artterapii - działania obejmujące dzieci, młodzież i dorosłych (pełnosprawnych i niepełnosprawnych, skazanych w ośrodkach penitencjarnych) - w tym:

  • dramatoterapia: spektakle teatralne dla dzieci (bajki), młodzieży i dorosłych (tematyka psychologiczno-społeczna: uzależnienia, HIV/AIDS, przemoc; kabarety lalkowe)
  • zajęcia plastyczne związane przede wszystkim z teatrem (szczególne zamiłowanie: lalka teatralna pojmowana jako artefakt Człowieka)
  • przygotowawcze warsztaty twórczo-językowe dla pedagogów podejmujących pracę z dziećmi (w tym logopedia artystyczna i emisja głosu)
  • terapia logopedyczna (z bajkoterapią) obejmująca dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i oligofazją, rozszczepami podniebienia.

Wymarzony profil pracy tearapeutycznej: pomoc w rozwoju/wykraczaniu poza/pokonywaniu Tym, którzy tego chcą.

Do tej pory pracowała w Domu Pogodnej Starości (opiekunka), Teatrze Narwal (aktorka, instruktorka, pedagog) a obecnie w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" w Białymstoku (logopeda).

Jej hobby to wygłupianie się z mężem, filmografia Almodovara, magia Wierszalina, noszenie kolczyków (bez których czuje się nieubrana) i ortofonia języka poego.

Elżbieta Modra

Absolwentka nauczania początkowego Studium Nauczycieego w Białymstoku, pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku i pedagogiki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa oraz podyplomowe studia na kierunku terapia pedagogiczna. Od 19 lat nauczycielka kształcenia zintegrowanego, obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku. Interesuje się dobrą literaturą (szczególnie dziecięcą i młodzieżową), muzyką, tańcem. W swojej pracy wiele czasu poświęca biblioterapii i muzykoterapii, czego efektem są programy własne, które obecnie realizuje. Autorka bajek dla dzieci. Do tej pory nakładem wydawnictwa "Printex" ukazały się książeczki "Bajka o jabłuszku", "Piesek królewny Malwinki" i "Wróbelek Maciuś w Afryce". Laureatka konkursów literackich, między innymi konkursu na bajkę terapeutyczną "Bajki-Pomagajki" oraz "Bajka na dobry sen". Od wielu lat instruktorka dziecięcych zespołów wokalno-tanecznych, np. "Zielone nutki", "Bolero", "Szesnastka", a obecnie formacji tańca dyskotekowego "DD", działającej przy SP nr 19 w Białymstoku. Matka trójki dzieci (21,19,12 lat) wolny czas uwielbia spędzać w gronie rodziny, na łonie natury.

Kamil Wigórski

Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończył również podyplomowe studia w zakresie psychoprofilaktyki społecznej na Wydziale Psychologii UMCS w Lublinie i o specjalności: Pomoc psychologiczna w Instytucie Psychologii UMK w Poznaniu.

Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii chorób i zaburzeń psychicznych przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Poego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego (Klinika AM w Warszawie przy Szpitalu Psychiatrycznym na ul. Nowowiejskiej pod kierunkiem naukowym dr M. Kosteckiej).

Współpracuje z Klubem Pacjenta "Przystań" w Białymstoku, w którym prowadzi psychoterapię w formie indywidualnej.

Teresa Migdałowska

Oferuje pomoc psychologiczną w spotkaniach indywidualnych z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi. W pracy wykorzystuje elementy arteterapii, kinezjologii, hipnozy. Prowadzi sesje relaksacyjne oraz zajęcia psychoruchowe usprawnianiające umysł i ciało.

Autorka nagrań sesji terapeutycznych i relaksacyjnych oraz książki: "Uważaj na myśli, słowa, obrazy", w której zamieszcza swoje spostrzeżenia i doświadczenia, jakie pojawiły się podczas jej pracy terapeutycznej oraz dużo wskazówek praktycznych i ćwiczeń pomocnych w utrzymaniu sprawności psychofizycznej. Jest członkiem Poego Towarzystwa Lekaego Sekcji Medycyny Psychosomatycznej i Stowarzyszenia Terapeutów Pedagogicznych.

Jolanta Pasek

Specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Nauczycieego Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej. Posiada certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie). Od 10 lat związana z przedsięwzięciami mającymi na celu pomoc dzieciom i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej uzależnieniem lub uzależnionej oraz ich rodzinom.

Prywatnie szczęśliwa małżonka i matka trójki dzieci.

Oferuje pomoc w zakresie:
 • konsultacji dla osób mających problem z różnego rodzaju uzależnieniami (narkotyki, alkohol, Internet, hazard i inne);
 • konsultacji dla rodziców, pedagogów;
 • kierowania do ośrodków stacjonarnych;
 • indywidualnej terapii motywacyjnej;
 • diagnozy uzależnienia;
 • terapii indywidualnej;
 • terapii rodzinnej.
Anna Chępa

Jest logopedą z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła Wydział Humanistyczny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom magistra filologii poej (specjalność logopedyczna i nauczycielska) oraz kulturoznawstwa (specjalność krytyka i promocja sztuk plastycznych). Jest również absolwentką dwuletnich, podyplomowych studiów logopedycznych na UMCS w Lublinie.

Doświadczenie jako logopeda zdobywała w Lublinie w: Zakładzie Logopedii, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, Ośrodku Wsparcia Fundacji Dom Dzieci Beniamin, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego na Oddziale Neurologii w Białymstoku oraz w Szpitalu powiatowym w Biłgoraju.

Pracuje w charakterze logopedy w Lublinie i Biłgoraju. Zajmuje się przede wszystkim terapią:
 • wad wymowy
 • jąkania i innych problemów z płynnością mowy
 • dysleksji
 • afazji u osób po udarach, wylewach lub wypadkach komunikacyjnych
Prowadzi także zajęcia z emisji głosu i dykcji.

Jest laureatka I nagrody na Festiwalu Ogrody Piosenek w 2005 roku. Współpracowała też z zespołem Federacja (dawną Lubelską Federacja Bardów).

Ostatnio, w wolnych chwilach zachwyca się malarstwem Boscha i Siudmaka, słucha Cohena i Santany. Lubi filmy Bergmana i Majewskiego.

Karolina Musz

Psycholog. Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego, szkolenie specjalistyczne na mediatora,szkolenie umiejętności wychowawczych, aktualnie w trakcie realizacji podyplomowych studiów na kierunku Orientacja i poradnictwo zawodowe.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi,młodzieżą i dziećmi, które zdobywała w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz poradniach i szpitalach świadczących pomoc psychologiczną i diagnostyczną.

Chętnie spotka się z Tobą podczas konsultacji, które pozwolą zrozumieć aktualne problemyTwoje lub Twoich bliskich i zastanowić się nad ich rozwiązaniem.

Agata Struła
prawnik, certyfikowany, zawodowy mediator w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, prawa pracy przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

Posiada rekomendacje Stowarzyszenia Mediatorów Poch - wpisana jest na listę stałych mediatorów SMP, pracujących zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji (ENMA). Dodatkowo ukończyła specjalistyczne szkolenie i trening dla mediatorów w ramach Szkoły Mediacji Rodzinnych. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu coachingu. Jest trenerem umiejętności społecznych w zakresie komunikacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów. Jest konsultantem i doradcą w rozwiązywaniu spraw osobistych, wychowawczych i zawodowych.

Jej pasją jest doskonalenie umiejętności porozumiewania się w duchu dialogu i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, na zasadzie "wygrany-wygrany" (mediacje), a nie "wygrany-przegrany" (sąd). Prowadzi mediacje w konfliktach, rodzinnych, małżeńskich, rozwodowych, społecznych, sąsiedzkich, biznesowych, gospodarczych, pracy i karnych.

W drodze człowieka, zrozumienie siebie i relacji z innymi ludźmi, szczególnie w sytuacji przeżywania silnych, niewygodnych emocji i konfliktów nie jest łatwe, dlatego praca mediatora i trenera jest bardzo ważna i potrzebna ludziom.

Neutralny i bezstronny mediator pozostaje niejako na uboczu tego, o czym chcą rozmawiać strony i jakie porozumienie samodzielnie wypracują. Obserwuje z dystansu ich negocjacje, pomaga oddzielić fakty od osób, zapanować nad emocjami, wspomaga dialog i dążenia do znalezienia satysfakcjonującego obie strony porozumienia (ugody zgodnej z prawem i zasadami współżycia społecznego).

Dbając o to, aby relacja między stronami była przyjazna i otwarta wie, że przybliża zainteresowanym możliwość zrozumienia się i wzajemnego uwzględnienia potrzeb w szukaniu rozwiązań w spornych sprawach. Dialog i empatia są podstawą budowania prawdziwego porozumienia i dobrych relacji.

Jeśli jesteś w konflikcie daj sobie szansę na wybór. Już nie musisz iść do sądu, a zgodnie z prawem możesz rozwiązać problem (znacznie taniej i szybciej) korzystając z mediacji i pomocy profesjonalnego mediatora.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

NATUROTERAPIA

NIEPŁODNOŚĆ

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE

SZKOLENIA I WARSZTATY

MEDIACJE

START | O NAS | NASI SPECJALIŚCI | POMOC ONLINE | O NAS W MEDIACH | CENNIK | POLITYKA ŚRODOWISKOWA | KONTAKT

Współpraca z :

Dane kontaktowe: ul. Chłodna 8 , Biała, email: biuro@centrumpsychoterapii.com.pl, tel: +48 77 3415904, tel.kom.: 520 611 902

'"Lepiej".PL' - Psycholog Biała