psycholog biała

Polityka Środowiskowa


psycholodzy biała
Priorytetowym celem firmy Centrum Psychoterapii "Lepiej" w zakresie polityki środowiskowej jest edukowanie przez stworzenie programów, sposobów i działań umożliwiających prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska.

Poprzez zobowiązanie do ciągłego doskonalenia w zakresie ochrony środowiska nasza firma ukierunkowana jest na to aby:
  • Monitorować i ograniczać zużycie wody i energii poprzez wdrażanie nowych rozwiązań i stosowanie najlepszych praktyk
  • Zmniejszyć ilość powstających odpadów poprzez zastosowania opakowań wielorazowych, wydzielenie surowców wtórnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zapobieganie ich powstawaniu, wtórne wykorzystanie, segregację i bezpieczne magazynowanie i przekazywanie firmom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne
  • Stale podnosić świadomość ekologiczną pracowników
  • Zapewnić aby realizacja usług prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka
  • Promować własne działania prośrodowiskowe i proekologiczne wśród klientów, pracowników i podwykonawców firmy
  • Ograniczać stosowanie, a gdzie można eliminować substancje szkodliwe dla środowiska
  • Utrzymać urządzenia w stanie sprawności technicznej
  • Edukować społeczeństwo o wpływie i odpowiedzialności działań ludzi na środowisko
Polityka środowiskowa została przedstawiona dla pracowników, właścicieli spółki Psychoterapii "Lepiej" oraz jest stale promowana wśród klientów korzystających z usług naszej firmy.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

NATUROTERAPIA

NIEPŁODNOŚĆ

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE

SZKOLENIA I WARSZTATY

MEDIACJE

START | O NAS | NASI SPECJALIŚCI | POMOC ONLINE | O NAS W MEDIACH | CENNIK | POLITYKA ŚRODOWISKOWA | KONTAKT

Współpraca z :

Dane kontaktowe: ul. Chłodna 8 , Biała, email: biuro@centrumpsychoterapii.com.pl, tel: +48 77 3415904, tel.kom.: 520 611 902

'"Lepiej".PL' - Psycholog Biała