psycholog biała

Grupy Socjoterapeutyczne


psychoterapie Biała

Dzieci i młodzież:


1. Terapia dzieci i młodzieży

z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, trudnością w kontroli złości, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami depresyjnymi, fobią szkolną, lękami, nieśmiałością, obniżoną samooceną.

2. Trening umiejętności społecznych

dla młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi dotyczący lepszej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności, rozwiązywania konfliktów.

Dorośli:


1. Psychoterapia grupowa osób dorosłych

- cotygodniowe spotkania mające na celu poprawę funkcjonowania w relacjach międzyludzkich, zajmujące się problemami z przeszłości jak i tymi, które dzieją się "tu i teraz". Udział w terapii tylko po wcześniejszej konsultacji indywidualnej.

2. Grupa psychoedukacyjna dla osób z depresją.

Zajęcia odbywają się w formie otwartej grupy dyskusyjno - edukacyjnej. Jest to cykl 8 spotkań. Każde spotkanie poświęcone jest innemu problemowi. Celem grupy psychoedukacyjnej jest dostarczenie jej członkom kompleksowej wiedzy dotyczącej przyczyn, przebiegu i leczenia depresji oraz nauczenie radzenia sobie z chorobą, a przede wszystkim zapobieganie jej nawrotom.
Na zajęcia zapraszamy osoby dotknięte depresją oraz członków ich rodzin.

3. Grupa wsparcia dla osób po urazach o charakterze fizycznym lub psychicznym

  • Cykliczne, cotygodniowe, grupowe spotkania z terapeutą (grupa wsparcia),
  • Zajęcia psychoedukacyjne (radzenie sobie ze stresem, z żałobą, stratą, asertywna komunikacja i in.)
  • Terapia poprzez sztukę (użycie różnych technik plastycznych, lepienie w glinie, plecionkarstwo, tworzenie mandali, multimedialne techniki wizualne; wykorzystanie komputera jako medium ekspresji twórczej: grafika, teksty literackie; publikowanie własnej twórczości w Internecie)


Traumatyczne wydarzenia niszczą życiodajne więzi między jednostką a społecznością. Ludzie, którzy przeżyli uraz dowiadują się, że ich poczucie "ja", własnej wartości, człowieczeństwa zależy od poczucia wspólnoty. Solidarność z grupą stanowi najsolidniejszą obronę przed przerażeniem i rozpaczą, najskuteczniejsze antidotum na trauma-tyczne doświadczenie. Przeżyty uraz izoluje; grupa pozwala odbudować poczucie przy-należności. Uraz zawstydza i piętnuje; grupa jest gotowa wysłuchać historii poszkodowanego i zaakceptować go. Uraz degraduje ofiarę; grupa przywraca jego godność. Uraz dehumanizuje ofiarę; grupa pozwala jej odzyskać człowieczeństwo.
Cykliczne, cotygodniowe, grupowe spotkania z terapeutą mają na celu nawiązanie kontaktu z osobami w podobnej sytuacji, wymianę informacji na temat sposobów radzenia sobie, poprawę samopoczucia i samooceny, uzyskanie lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Warsztaty psychologiczne są sposobem na poznanie technik radzenia sobie z trudną sytuacją, bycie skuteczniejszym w nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych więzi z innymi ludźmi. Zajęcia plastyczne i z wykorzystaniem komputera pozwala-ją na wyrażenie siebie w dziedzinach, w których wszyscy są równi, nabycie nowych umiejętności, a wraz z nimi poczucia sprawczości i kompetencji. Te różnorodne oddziaływania mają szansę wyraźnie przyspieszyć proces zdrowienia u osób po urazach fizycznych i psychicznych.
4. Grupy wsparcia i opieka terapeutyczne dla rodzin osób: chorych psychicznie, chorych somatycznie, niepełnosprawnych

  • Cykliczne, cotygodniowe, grupowe spotkania z terapeutą (grupa wsparcia),
  • Zajęcia psychoedukacyjne (radzenie sobie ze stresem, z żałobą, stratą, asertywna komunikacja i in.)
  • Terapia poprzez sztukę (użycie różnych technik plastycznych, lepienie w glinie, plecionkarstwo, tworzenie mandali, multimedialne techniki wizualne; wykorzystanie komputera jako medium ekspresji twórczej: grafika, teksty literackie; publikowanie własnej twórczości w Internecie)


Długoterminowa opieka nad osobą niepełnosprawną czy chorą prowadzi do frustracji, uczucia wypalenia, izolacji, czasem niesie deficyt sensu. Odbudowa społecznych więzi zaczyna się od odkrycia, że człowiek nie jest sam. Doświadczenie to jest najbardziej bezpośrednie, potężne i przekonujące, kiedy przeżywane jest w grupie. Przez nie-których terapeutów (m.in. .Irvina Yaloma) doświadczenie to nazywane jest mianem "uniwersalności". Terapeutyczny wpływ uniwersalności jest szczególnie silny w wypadku osób, które czuły się odizolowane z powodu wstydliwej tajemnicy. Mimo wzrostu psychoedukacji społeczeństwa, wielu rodziców dzieci niepełnosprawnych ma ogromny problem z akceptacją własnego dziecka lub wstydzi się swego rodzicielstwa.

Grupa składająca się z osób będących w podobnej sytuacji, zapewnia wysoki poziom wsparcia i zrozumienia, zwykle niemożliwy w normalnym środowisku społecznym rodziny, której członkiem jest osoba chora. Warsztaty psychologiczne są sposobem na po-znanie technik radzenia sobie z trudną sytuacją, bycie skuteczniejszym w nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych więzi z innymi ludźmi. Zajęcia plastyczne i z wykorzystaniem komputera pozwalają na wyrażenie siebie, nabycie nowych umiejętności, ekspresję trudnych emocji, gratyfikują potrzebę bycia zauważonym, docenionym, która często towarzyszy rodzeństwu osób chorych lub niepełnosprawnych.ZAPRASZAMY!

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

NATUROTERAPIA

NIEPŁODNOŚĆ

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE

SZKOLENIA I WARSZTATY

MEDIACJE

START | O NAS | NASI SPECJALIŚCI | POMOC ONLINE | O NAS W MEDIACH | CENNIK | POLITYKA ŚRODOWISKOWA | KONTAKT

Współpraca z :

Dane kontaktowe: ul. Chłodna 8 , Biała, email: biuro@centrumpsychoterapii.com.pl, tel: +48 77 3415904, tel.kom.: 520 611 902

'"Lepiej".PL' - Psycholog warszawa Biała